Управување со време
Обуката ќе им овозможи на учесниците запознавање со неопходните алатки за подобрување на управувањето со време, планирање на времето, делегирање, организирање и справување и ефективно користење на времето.