Мотивација на вработени
Обуката има за цел запознавање на учесниците со техниките за формално и неформално мотивирање на вработените како и поттикнување на самоиницијативноста и самомотивацијата кај вработените.