Ефективно Делегирање
Обуката ќе опфаќа согледување на улогата на раководителот во развој на вработените и поставување на цели на вработените со цел зголемување на нивната одговорност, ангажираност, посветеност и мотивација на работното место.