Деловен протокол
Обуката ќе опфаќа теми за прием на гости и организирање на протокол во организацијата, правила за претставување, обраќање и ословување на гости, правила за организирање на коктели и деловни средби, пишување на соопштенија за печат и комуникација со новинари.