Испорака на врвна услуга кон клиенти
Обуката има за цел зајакнување на комуникациските вештини на учесниците, подобрување на услугата, градење позитивни односи, воспоставување емпатија и унапредување на соработката со клиентите.