Административни вештини
Обуката ќе опфати теми за овозможување на врвна услуга кон клиентите, градење успешни ефикасни тимови, управување со време за поголема продуктивност на работното место, менаџирање настани, трендови на административната професија како и позитивни чекори за минимизирање на стресот на работното место.