Одржување ефикасни состаноци
Обуката има за цел запознавање на учесниците со принципите и методите за организирање ефикасни состаноци преку примена на фазите за организирање на состаноци и тоа, подготовка, спроведување и follow-up на состаноците.