Вештини за преговарање
Остварување соработка со другите Методологија Групни дискусии, мини сесии, симулации, анализи, прашалници и фидбек ќе се користат во овие многу интерактивни сесии. Дополнително, ќе се состави целосен процес на преговарање кој вклучува подготовка, преговори и follow up дискусии во групите. Програма Природата на преговарањето дефинирање на преговорите опсег на преговорите групни вежби Остварување влијание преку комуникација комуникациски канали праќање и примање сигнали однесувања кои предизвикуваат воздржаност Win-Win преговори 4 совети Стилови на преговарање 5 стилови основни стилови и резервни стилови како другите го перцепираат вашиот стил Процес на преговарање 3 фази моќта на подготовката 5 чекори за преговори лице во лице Акционен план идни акциони планови Бенефиции Процес на преговарање и сите негови фази Докажани техники на преговарање Бенифиции од win-win преговори Како да постигнете најдобар договор и да ги подобрите односите