Презентациски вештини и јавен настап
Моќни презентации за успешен бизнис Методологија Првиот чекор е претставување на основите на презентациските вештини, проследно со вежби кои ќе ви овозможат да ги прифатите сите техники и доволно да ги вежбате за да направите значително подобрување на вашиот презентациски стил. Тоа ќе ги постави основите врз кои ќе можете да ги развивате вашите вештини за успешен јавен настап. Содржина на програмата Вовед што е потребно за моќна и убедителна презентација проблеми и решенија Подготовка на материјал поставување цели и очекувања анализирање на потребите на слушателите прибирање и селектирање на витални информации конструирање на формата работење со помош на скрипти или забелешки премногу зборови Личен стил и однесување моќно говорење и убедување контролирање на нервите визуелен впечаток – позирање, движење, гестикулации (говор на тело) развивање на интересен и изразит стил Комуницирање со слушателите прашања – слушање и одговарање неутрализирање на непријатни ситуации Личен акционен план идентификување на вашите слабосити динамичен говор искреност и пресудување Бенефиции Обуката ќе ве научи како да направите моќни презентации со кои ќе убедите, добиете поддршка и продадете ваши производи и идеи Ќе ви овозможи да ги развиете вашите презентациски вештини потребни да го подобрат вашиот професионален имиџ Ќе ви ги даде алатките кои гарантираат постојано подобрување на вашата техника на презентирање