Систематизација и опис на работно место
Консалтинг услуги на одделот за човечки ресурси за подготовка на систематизација на работни места и консалтинг услуги за изработка на описи на работни места.
Подобрување на вашата интерперсонална комуникација со дру ...
Обуката ќе придонесе за стекнување знаење како да се развијат високо продуктивни тимови кои се карак ...

Улица Лондонска бр.11б 1000 Скопје